G型喷头|余姚乐苗灌溉用具厂
专业的采购助手就在您身边 010-62199863/62110035 超市登陆 用户名:   密 码: 
  
 1. 乐平蔬菜农产品批发市场(投放时间:2011-08-25至2016-08-25)
 2. 到期时间:2016-12-30
行业超市
 1. 渔 业 | 蔬 菜 | 果 品 | 花 木 | 茶 叶 | 其 他 | 棉 花 | 食用菌 | 节水灌溉
 2. 畜 牧 | 饲 料 | 兽 药 | 种 业 | 肥 料 | 农 药 | 温 室 | 中草药 | 农机农具
  首页产品大超市 → 产品中心 →G型喷头超市简介开店指南 | 开店申请 | 购物指南 | 超市管理 
产品信息
  1. 【繁體中文】 【加入收藏】
  2. 产品名称:G型喷头
  3. 发布时间:2008-11-7 10:33:35
  4. 生产地:
  5. 价 格:0.0000
  6. 品 牌:
  1. 店铺信息:
  1. 发布店铺
  2. 余姚乐苗灌溉用具厂
  3. 进入大超市
  4. 联系人
  5. 江德培
  6. 联系电话
  7. ++0574-62589598
  1. [免费通话未开通-如何开通?]
 1. 产品简介
 1. 货号
  水压Kpa
  流量L/H
  喷洒半径
  1702
  蓝色喷嘴
  口径1.0MM
  150
  42.2
  2.6
  200
  47.5
  2.8
  250
  51.7
  3.0
  300
  58.4
  3.2
  1703
  绿色喷嘴
  口径1.2MM
  150
  59
  2.9
  200
  68.6
  3.1
  250
  76.2
  3.2
  300
  83.2
  3.4
  1704
  红色喷嘴

  口径1.4MM
  150
  79.3
  3.2
  200
  97
  3.3
  250
  100.6
  3.4
  300
  106.2
  3.4
  1705
  黄色喷嘴
  口径1.6MM
  150
  96.2
  3.2
  200
  109.4
  3.3
  250
  123
  3.4
  300
  126.4
  3.5
  1706
  棕色喷嘴
  口径1.8MM
  150
  128
  3.2
  200
  144.8
  3.3
  250
  155.8
  3.4
  300
  179
  3.5
  1707
  灰色喷嘴
  口径2.0MM
  150
  149
  3.2
  200
  168
  3.3
  250
  189.6
  3.4
  300
  213.6
  3.6
尊宝娱乐